Lietošanas noteikumi

  WWW.SSCOM.LV                                                  Lietošana noteikumi.


Uzmanību! Sludinājumus portālā www.sscom.lv atļauts ievietot sludinājumus  privātpersonām un juridiskām personām.

Privātsludinājums – teksta formā izplatīts (publicēts) paziņojums par personiskā īpašuma pārdošanu, pirkšanu, maiņu utt., darba meklēšanu, hobijiem un iepazīšanos.

Juridisko personu sludinājums – teksta formā izplatīts (publicēts) paziņojums, kas tieši vai netieši saistīts ar uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanu un darba piedāvāšanu.

Portālā www.sscom.lv aizliegts ievietot:
- Sludinājumus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, – par narkotiku, ieroču un dokumentu tirdzniecību, reliģiska un politiska rakstura sludinājumus, fiziskas un juridiskas personas diskriminējošus sludinājumus;
- Erotiska vai pornogrāfiska rakstura sludinājumus, kā arī sludinājumus par eskorta servisu, darbu interneta videostudijās, naktsklubu šovos;
- Sludinājumus par kontrabandas un nelikumīgas izcelsmes, kaitīgas veselībai, nesertificētas pēc ES normām precēm;
- Sludinājumus, kas reklamē peļņas iespējas internetā;
- Sludinājumus, kas aicina uz sacelšanos, ekstrēmiskiem pasākumiem, piketiem un citiem līdzvērtīgiem pasākumiem;
- Maldīgus sludinājumus.
- Aizliegts pievienot sludinājumus neatbilstošās kategorijās.
- Iesniedzot privātsludinājumu ar darba piedāvājumu, tekstā obligāti jānorāda privātpersonas vārds un uzvārds.
- Sludinājumi, kas saistīti ar erotiskiem un seksa pakalpojumiem, medikamentu un citu preču izplatīšanu caur aģentu tīklu, MLM.
- Sludinājumi par darbā iekārtošanu ārpus Latvijas.

Citi noteikumi:
- Aizliegts pievienot sludinājuma tēmai neatbilstošas fotogrāfijas;
- Aizliegts pievienot sludinājumos saites uz ārējiem resursiem, ja tie nav tieši saistīti ar sludinājuma iesniedzēju;
- Maksas sludinājumi tiek izcelti kopējā saraksta sākumā, kā arī tiem iespējams pievienot līdz četriem attēliem.
- Bezmaksas sludinājumos aizliegts ievietot vairāk kā vienu vienāda satura sludinājumu dienā;
- Sadaļā "Darbs - Vakances" pieņemam sludinājumus no darba devējiem. Aizliegts pievienot darbā iekārtošanas firmu vai citu starpnieku pakalpojumus. Sludinājumā jābūt norādītai konkrētai vakancei.
- No 2018. gada 28. novembra ir pieņemtas izmaiņas Darba likumā, kas paredz turpmāk darba sludinājumos norādīt atalgojuma līmeni. (Darba likuma 32. panta 3. daļas 2. apakšpunkts). Sludinājumos jābūt norādītai mēneša vai gada darba algas vai stundas tarifa bruto likmes amplitūdai. Norādītajam atalgojumam ir jābūt patiesam, kas nozīmē - atbilstošam likuma mērķim. Tāpat arī atgādinām, ka darba sludinājumos nepieciešams norādīt firmas nosaukumu un reģistrācijas numuru. Darba sludinājumi, kas nebūs noformēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, nekavējoties tiks dzēsti.
- Sludinājumi, kas neatbilst izvēlētajai kategorijai vai šiem noteikumiem, tiek dzēsti;
- Nauda par izdzēstiem sakarā ar noteikumu pārkāpšanu sludinājumiem netiek atgriezta;
- Administrācija nenes atbildību par iesniegto sludinājumu saturu;
- Ievietojot sludinājumu, klients apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem.Jūsu sludinājumus var automātiski var tikt publicēts.

 

Šie sludinājumu ievietošanas noteikumi vietnē (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir publisks piedāvājums un nosaka sludinājumu ievietošanas nosacījumus, vietnes pakalpojumu un Interneta vietnes izmantošanu pēc adreses: www.sscom.lv minētās interneta vietnes lietotājiem (turpmāk tekstā - “Vietne”). Vietne izveidota, lai sniegtu vietnes lietotājiem publicēšanas un sludinājumu izskatīšanas iespējas ar mērķi meklēt partnerus darījumu slēgšanai. Šie noteikumi ir spēkā attiecībā uz visām darbībām, kuras lietotājs veic publicējot informāciju un/vai izmantojot dotās Vietnes servisus. Visi, uz šo brīdi, pastāvošie servisi, kā arī jebkura to attīstība un/vai jaunu pievienošana, ir šo Noteikumu priekšmets. Vietnes izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu šiem Noteikumiem un tajos norādītajiem sludinājumu publikāciju, baneru publikāciju, vietnes servisa izmantošanas un vietnes lietošanas noteikumiem: gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, viņam jāatturas no Vietnes lietošanas. - sscom.lv

Atsauksmes ir darījuma noslēgšanas beigu posms, kurš jāveic, lai SSCOM.LV administrācija būtu informēta, ka prece ir saņemta, un lai informētu pārējos SSCOM.LV lietotājus par pārdevēja darbību, uzticamību un preču kvalitāti.

Saņemot preci, jāiesniedz atsauksme 24 stundu laikā;
Atsauksmes ir patiesi sniegta informācija par preci un tirgotāju;
Atsauksmes var sniegt tikai un vienīgi Pircējs, kas atspoguļo preces/pakalpojuma kvalitāti un uzticamību.
Ja atsauksme netiek ievietota 7 darba dienu laikā pēc norādītā preces nosūtīšanas brīža, SSCOM.LV administrācija uzskata, ka Pircējs ir apmierināts un sūdzību nav. Šajā gadījumā Pircējam vairs nav iespējas izteikt pretenzijas.

Tirgotājam, iegūstot noteiktu skaitu pozitīvas atsauksmes, tiek piešķirta SSCOM.LV uzticama tirgotāja zīme.

3. Vispārējie lietošanas noteikumi
3.1. Lietotājs uzņemas visu atbildību, saistītu ar Sludinājuma saturu, atbilstoši Vietnes Noteikumiem un atbilstoši Latvijas likumdošanai.

3.2. Veidot un Publicēt sludinājumus atļauts tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri autorizējušies, ievadot savu pieteikuma informāciju un paroli, vai autorizējušies ar Google Plus servisa palīdzību.

3.3. Lietotājam ir iespējas Publicēt, noņemt Publikāciju, rediģēt, anulēt, akcentēt, atkārtoti Publicēt Sludinājumu Kategorijas saraksta sākumā, atzīmēt kā priviliģētu; jebkuru Publikācijai Vietnē pielaistu Sludinājumu.

3.4. Pie bezmaksas Vietnes Servisiem pieskaitāmas nekomerciāla sludinājuma Publikācijas, sludinājuma rediģēšana bez Publikācijas sadaļas maiņas, noņemšana no Publikācijas, sludinājuma anulēšana.

3.5. Pie Vietnes maksas Servisiem attiecas tādi servisi, kā komerciālu Sludinājumu Publicēšana, Sludinājuma izcēlums, atkārtota Publikācija Kategorijas saraksta sākumā, priviliģēta sludinājuma statuss.

3.6. Vietnes maksas Servisu apmaksa tiek veikta pēc cenrāža, kurš atspoguļots pie Sludinājuma izveides, vai Vietnes Personīgā Kabineta Sludinājumu sarakstā.

3.7. Samaksa tiek veikta ar Vietnē pieejamiem maksāšanas veidiem.

3.8. Vietnes Servisu neatbilstības pasludinātajām prasībām, gadījumā, Lietotājam ir tiesības pieprasīt naudas līdzekļu atgriešanu, kas samaksāti par minēto Servisu, pēc prasību izskatīšanas par naudas līdzekļu atgriešanu un pozitīva lēmuma pieņemšanas, naudas līdzekļi tiks atgriezti Lietotāja norādītajā kontā.

3.9. Regulāra šo Noteikumu pārkāpšana izraisīs beztermiņa Uzskaites ierakstu bloķēšanu, un ar to saistīto: elektroniskā pasta, IP-adreses, telefonu numuru bloķēšanu. Uzskaites ierakstu bloķēšanas laikā izmantotie naudas līdzekļi nav pakļauti atgriešanai. - sscom.lv

4. Aizliegti Publicēšanai:
4.1. Sludinājumi, kuri iesniegti Kategorijā, kas neatbilst Sludinājuma objektam.

4.2. Sludinājumi par neesošu preci vai pakalpojumu.

4.3. Sludinājuma iesniegšana ar diviem, un vairāk, darījuma objektiem.

4.4. Divu un vairāk Sludinājumu iesniegšana ar vienādiem darījumu objektiem.

4.5. Fotogrāfijas, kas neattiecas uz darījumu objektu. Aizliegts pievienot zīmējumus, grafiskos objektus, teksta uzrakstus, ciparus (izņemot fotogrāfijas datumu). Visas fotogrāfijas, kas neatbilst minētajai prasībai, tiks nekavējoties izdzēstas.

4.6. Reliģiozas un okultisma tematikas sludinājumu iesniegšana.

4.7. Sludinājumu iesniegšana par kredītu, hipotekāro kredītu izsniegšanu, aizdevumiem vai citiem finanšu pakalpojumiem, nenorādot pilnu informāciju par juridisko personu - minētā pakalpojuma sniedzēju.

4.8. Sludinājumu iesniegšana, kas nomelno fiziskās vai juridiskās personas godu, cieņu vai citu lietišķo reputāciju.

4.9. Sludinājuma teksts nedrīkst saturēt kontaktinformāciju, telefona numurus, bankas kontu numurus, elektroniskā pasta adreses, atrašanās vietas adreses.

4.10. Sludinājumi, kuru teksts, virsraksts, fotogrāfijas satur erotiska, pornogrāfiska, neķītra vai ekstrēma rakstura materiālus.

4.11. Sludinājumu sniegšana par prograsscomu nodrošinājuma PN uzstādīšanas pakalpojumu sniegšanu, Prograsscomu nodrošinājuma PN nomaiņu un citu līdzīga rakstura pakalpojumu sniegšanu, ja tas izraisa Intelektuālo īpašumtiesību likumdošanas pārkāpumus.

4.12. Sludinājumus, kuru teksts, vai atsevišķi vārdi uzrakstīti izmantojot lielos burtus (Caps lock), piemēram, PĀRDODU AUTO, vai, izmantojot speciālus simbolus, kas padara Sludinājumu vizuāli daudz pamanāmāku.

4.13. Sludinājumus par darījumiem ar jebkura veida dokumentiem vai personīga rakstura dokumentu veidlapām, kuras nav paredzētas nodošanai trešajām personām.

4.14. Sludinājumi par medicīnisku, narkotisku, psihotropu un citu, pārdošanai aizliegtu vielu, vai tādu vielu, kam nepieciešama speciāla licence, pārdošanu.

4.15. Publicēt informāciju, kas var sagraut vai grauj pastāvošo Latvijas likumdošanu.

5. Publicējamo sludinājumu apstrāde:
5.1. Vietnes Administrācija nav atbildīga par sludinājumu saturu.

5.2. Vietnes Administrācijai ir tiesības veikt sekojošās darbības:

5.2.1. Dzēst Publikācijas, ja ienākušas vairākas sūdzības.

5.2.2. Dzēst publikācijas, kas attiecas uz šo noteikumu 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 punktiem.

5.2.3. Dzēst no Publikācijas Sludinājumus, kas attiecas uz šo noteikumu 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 punktiem, ar iespēju Lietotājam rediģēt no Publikācijas noņemtos Sludinājumus atkārtotai Publikācijai. Sistemātiska 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12 punktu pārkāpšana izraisa Publikāciju dzēšanu un Lietotāja konta bloķēšanu.

5.3. Ja jūsu sludinājums noņemts no publikācijas, bloķēts vai dzēsts, tas nozīmē, ka jūs esat pārkāpis minētos noteikumus, ja jūs nepiekrītat administrācijas pieņemtajam lēmumam, lūdzu vērsties klientu atbalsta dienestā pa elektronisko pastu info@sscom.lv, 

6. Sludinājumu iesniegšanas Noteikumu izmaiņas:
6.1 SSCOM ir tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez jebkādas speciālas paziņošanas par to Lietotājam. Pie izmaiņu veikšanas aktuālajā redakcijā tiek norādīts pēdējās atjaunošanas datums. Jaunā Noteikumu redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža. Spēkā esošā redakcija vienmēr atrodas šajā lapā.

7. Atsauksmes. Jautājumi un priekšlikumi:
7.1. Visi priekšlikumus vai jautājumus, sakarā ar šiem Noteikumiem, sūtiet uz Klientu atbalsta dienestu pa elektronisko pastu info@sscom.lv.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas noteikumi norāda, ka interneta tirgus vietne SSCOM.LV apstrādā vietnes SSCOM.LV lietotāju personas datus, ievērojot personu datu aizsardzības politiku.
Šie noteikumi attiecas uz lietotājiem, kuri ir reģistrējušies SSCOM.LV un izmanto SSCOM.LV pirkšanas, pārdošanas nolūkos.
SSCOM.LV apstrādā lietotāja personas datus šādu iemeslu dēļ:
nodrošināt lietotājam drošu un uzticamu interneta tirgus vietnes lietošanu;
veikt patiesu, atbilstošu, drošu sludinājumu ievietošanu, kas ir saistīta ar lietotāja identitātes pārbaudi drošības nolūkos un novērst jebkāda veida pretlikumīgas darbības;
nodrošināt patiesu informācijas izplatīšanu starp lietotājiem un administrāciju drošības nolūkos.
Reģistrējoties portālā SSCOM.LV, lietotājam jānorāda e-pasta adrese, telefona numurs, vārds, uzvārds, piegādes adrese un jāizveido parole vai arī reģistrēties ar Facebook pasi. Pārdevēja un Pircēja dati nav publiski pieejami.
Lietotājs jebkurā laikā var labot norādīto informāciju, taču vārdu, uzvārdu var mainīt tikai divas reizes. Ja ir nepieciešams mainīt vairākas reizes, lietotājam jāsazinās ar SSCOM.LV administrāciju un jāpamato lēmums.
SSCOM.LV administrācija redz informāciju par ierīcēm, kuras lietotājs izmanto, lai piekļūtu interneta vietnei. Informācijā atspoguļojas IP adrese, kā arī tiek saņemta informācija par lietotāja izmantoto interneta pārlūku, laiku un datumu, kad tas tiek izmantots.
SSCOM.LV administrācija saziņai ar lietotāju izmanto lietotāja norādīto kontaktinformāciju. Nepieciešamības gadījumā, SSCOM.LV saziņai ar pircēju vai pārdevēju izmantos Pircēja vai Pārdevēja norādītos saziņas datus – telefona numuru, e-pasta adresi.
SSCOM.LV informē lietotāju par jaunumiem vai aktuāliem piedāvājumiem, nosūtot ziņu uz lietotāja e-pasta adresi. Lietotājs var atteikties no SSCOM.LV ziņām jebkurā laikā.
SSCOM.LV vietnē tiek piedāvāta citu pārdevēju meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplūkot citu pārdevēju kontā norādītos pieejamos datus un ievietoto saturu.
SSCOM.LV ir tiesības izmantot lietotāja sludinājumus un tā attēlus, lai ievietotu sludinājumu kā reklāmu citos portālos (piemēram, Facebook).
SSCOM.LV vietnē tiek parādītas reklāmas no trešajām pusēm.
SSCOM.LV tiek lietotas sīkdatnes (cookies). Lietojot vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
Ar vienu e-pasta adresi vai Facebook profilu ir iespējams izveidot vienu kontu. Ja konta īpašnieks ir vienu reizi bloķēts no SSCOM.LV puses par pretlikumīgām darbībām, otro reizi nevar izveidot kontu ar citu e-pastu. Visi atkārtotie konti tiks slēgti.
Kontu dzēšot, visi konta iepriekšējie dati vairs nebūs redzami lietotājiem, taču SSCOM.LV datu bāzē konta dati tiek saglabāti 90 dienas kopš dzēšanas brīža.
Pretlikumīgas darbības rezultātā SSCOM.LV administrācija var nodot lietotāja datus trešajām personām vai Latvijas valsts iestādēm, ja šāds lūgums tiek pieprasīts pretlikumīgas darbības vai krāpšanas izskatīšanas vajadzībām.
Lietojot vietni SSCOM.LV, visi lietotāji apliecina, ka viņu sniegtā informācija ir patiesa, kā arī SSCOM.LV ir tiesības nodot lietotāja datus ar vēsturi Latvijas valsts iestādēm, ja šāds lūgums tiek pieprasīts pretlikumīgas darbības izskatīšanas vajadzībām.
Lietotājs piekrīt, ka SSCOM.LV administrācija var pārtraukt tā darbību uz noteiktu vai nenoteiktu laiku bez brīdinājuma, ja tiek aizskarti un pārkāpti lietošanas noteikumi.
SSCOM.LV lietošanas noteikumi var tikt mainīti un tie stājas spēkā no brīža, kad tiek publicēti. Atjaunošanas datums tiek augšupielādēts zem noteikumiem. Ja pārkāpums tiek izdarīts pirms jaunajiem noteikumiem, uz viņu attiecas iepriekšējie noteikumi.
Atjaunināts 12/04/2021

Nosaukums SIA digital ad
Tiesiskā forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Reģistrācijas numurs, datums 50203312441
Tālrunis +371 273535310
Epasts clients@sscom.lv
   
Juridiskā adrese
Pasta adrese Druvas iela 14 - 4, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
   

Maksā pie mums ātri un ērti internetbankā!

  • Swedbank
  • Citadele
  • SEB
  • Luminor